Extremes are easy, strive for balance.


Scroll down for now,
full website coming soon!

INFO

  • Petra Zrinskog 3
  • 42 230 Ludbreg
  • Croatia, EU
  • Phone: +385 98 917 51 90

Tvrtka upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Varaždinu rješenjem broj Tt-11/926-2, od 30.05.2011. Račun kod Zagrebačke banke d.d. Broj računa: HR57 23600001102350315 Iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 kuna, u cijelosti uplaćen. Matični broj:070096854, OIB:31992234199